Kokybės vadybos sistema

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

 

Pagrindinis kokybės vadybos sistemos tikslas – užtikrinti įmonės kokybės valdymą visais lygmenimis.

Įmonės politika grindžiama šiais pagrindiniais principais:

  • norminių aktų reikalavimų išmanymas ir laikymasis;
  • suderinti ir gerbti klientų reikalavimus;
  • klientų, bendradarbiavimo partnerių, vartotojų ir kitų suinteresuotų šalių reikalavimų ir pasiūlymų taikymas ir įgyvendinimas;
  • nuolatinis tobulinimas ir efektyvumo didinimas;
  • geros gamybos praktikos savikontrolės sistemos, HACCP principų diegimas ir priežiūra;
    darbuotojų dalyvavimas ir reguliarus švietimas.